Dokumenty
Prawne

Polityka prywatności

Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej https://adiosun.com.  W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych  użytkowników serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii. 

Administrator danych i kontakt do niego. 

Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest  i-Future Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. H. M. Góreckiego 55, tel. +48 730 747 500, e-mail info@adiosun.com. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.

Zakres zbieranych danych. 

  1. Serwis umożliwia Pani/u kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu Pani/a  danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości.
    2. Administrator gromadzi dane związane z Pani/a aktywnością, jak na przykład czas  spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło  wizyty. 


Źródło danych. 

  1. Jeżeli kontaktowała się Pani/Pan z Administratorem, dane zostały udostępnione nam  bezpośrednio od Pani/a. 
  2. Jeżeli Pani/a dane zostały przekazane w związku z załatwianą sprawą przez osobę, która  tę sprawę skierowała do Administratora, to źródłem danych jest ta osoba. W takim  wypadku Administrator otrzymuje dane identyfikacyjne, adresowe i związane ze sprawą,  jak opis sprawy.  


Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. 

Pani/a dane mogą być przetwarzane w celu: 

  • analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz  dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego  interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
  • udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia  korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie Pani/a zgody i prawnie  uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (art.  6 ust. 1 lit. a i f RODO). 


Prawo do wycofania zgody. 

Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym  momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub  uniemożliwić kontakt z Panią/em. 

Obowiązek lub dobrowolność podania danych  

  1. Podanie danych przez Panią/a w celach związanych z obsługą sprawy jest dobrowolne, ale  niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie sprawy.
    2. Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników Serwisu jest  dobrowolne. Może Pan/i skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez  udostępniania Administratorowi informacji o Pani/a wizycie w Serwisie. Korzystanie z  trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z  Serwisu. 


Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych 

Ma Pani/Pan prawo:  

* żądać od Administratora wglądu do Pani/a danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15  RODO); 

* żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) – w  odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są  nieprawidłowe lub niekompletne; 

* żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO); 

* żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) – np. gdy zauważy  Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania  swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych); 

* wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych  osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych 

Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są  do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione  kurierom, operatorom pocztowym, dostawcy hostingu i serwera poczty. 

Czas przechowywania danych 

Pani/a dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu  załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z  jej realizacją.  

Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies  oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku  cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania  danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów  związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych  historycznych związanych z ruchem na stronie. 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Pani/a dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Narzędzia analityczne i marketingowe

Korzystamy z różnorodnych rozwiązań i narzędzi analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje o tych narzędziach oraz opis platformy (strony internetowej lub aplikacji), na której z nich korzystamy. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdziesz w politykach prywatności poszczególnych partnerów.

Statystyki strony Facebook i Instagram

Na naszych profilach na Facebooku i Instagramie korzystamy z funkcji Statystyki Strony udostępnianej przez firmę Facebook Ireland Limited. Funkcja Statystyki Strony umożliwia nam przeglądanie zbiorczych i anonimowych danych o użytkownikach Fan Pageu oraz zrozumienie działań podejmowanych przez osoby odwiedzające Stronę. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z art. 1 jako współadministrator z Facebook Ireland Limited w ramach funkcji statystycznych serwisu. 26 RODO. Wszelkie pytania dotyczące statystyk strony należy kierować do Facebooka. Więcej informacji można znaleźć tutaj:


Statystyki LinkedIn

Na naszym profilu LinkedIn korzystamy z funkcji Page Insights udostępnianej przez narzędzie Page Insights. Przetwarzamy dane osobowe w Page Insights jako wspólny administrator danych z Linkedin Ireland Unlimited Company. Wszelkie pytania dotyczące statystyk strony należy kierować do serwisu Linkedin. Więcej informacji można znaleźć tutaj:

Google Ads Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi znajdziesz tutaj.

Google Tag Manager Więcej informacji na temat praktyk ochrony prywatności Google Tag Manager można znaleźć tutaj, a zasady korzystania z Google Tag Manager tutaj.

Google Analytics Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć tutaj.

Google Search Console Więcej informacji na temat praktyk ochrony prywatności Google Search Console można znaleźć tutaj.

Pixel I cAPI Meta Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć tutaj.

LinkedIn Insight Tag Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Linkedin Ireland Unlimited Company znajdziesz pod poniższymi linkami:

OpenReplay Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez OpenReplay można znaleźć tutaj.

Media społecznościowe

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników, którzy śledzą i wchodzą w interakcję z profilami Adiosun na portalach Facebook, Instagram, LinkedIn i YouTube, w tym członków grup na Facebooku zarządzanych przez Adiosun. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych w poszczególnych portalach znajdują się pod poniższymi linkami:


Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii 

Serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz  podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego  narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te  informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja  polityki), utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą),  gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia  bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści. 

Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z  innymi danymi użytkowników Serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez  Administratora.  

Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów  cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i  wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość  przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma możliwość  zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki  cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w  ustawieniach lub preferencjach opcji. 

Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje  możliwość gromadzenia danych o jego wizycie. 

Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem  plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych  powyżej celów. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych.